14/07/2017
Tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trương được tổ chức sáng ngày 14-7 tại Đà Nẵng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vấn nạn an toàn thực phẩm đã gây hồi chuông báo động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, trong phạm vi cả nước nói chung. Việc sử dụng hóa chất, phụ gia thực phẩm không rỏ nguồn gốc, không ghi thời hạn sử dụng, không bảo đảm ATTP; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tồn dư kháng sinh trong sản phẩm thịt; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá quy định trong rau, củ, quả; và thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn. Vì vậy, vấn đề thực phẩm trở thành vấn đề rất lớn, gây bức xúc lo lắng cho toàn xã hội, là nguy cơ nghiêm trọng hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, an toàn, sinh mạng của từng người dân, đến giống nòi dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước. 
 
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm 
Để kịp thời có những biện pháp quản lý hiệu quả an toàn thực phẩm, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020.
Trên cơ sở đó, thời gian qua các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác quản lý, thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm. Riêng tại  Thành phố Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, các cơ quan chức năng đã tích cực tham mưu, đẩy mạnh các nội dung hoạt động về công tác quản lý; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, các đơn vị kinh doanh, sản xuất… nên an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố đã đạt được kết quả nhất định. Trong đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia phối hợp các ngành chức năng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm.
Tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp của Thành phố tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm để người dân nâng cao ý thức của nhân dân về sử dụng thực phẩm an toàn, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiểu rõ tầm quan trọng việc sử dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, trong chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng tránh chạy theo lợi nhuận gây thiệt hại cho người tiêu dùng; hướng dẫn người dân lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm tại nhà; lựa chọn các sản phẩm an toàn thuộc chuỗi VietGAP; biết, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thuộc Dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm…
Phối hợp với Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố tổ chức 02 lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của Thành phố nắm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an toàn thực phẩm; kiến thức về an toàn thực phẩm. Qua đó, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện an toàn thực phẩm, đề cao lương tâm và trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm và chủ động giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm.
Tổ chức tham quan dây chuyền sản xuất chuỗi sản phẩm sạch nhằm giúp các vị Ủy viên, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và quận, huyện hiểu rõ hơn về quy trình sơ chế, sản xuất chuỗi sản phẩm sạch, kinh doanh thực phẩm tiêu dùng sạch tại các Hợp tác xã, Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.  Thông qua buổi tham quan thực tế tại hợp tác xã, công ty; các vị đại biểu và Ban Giám đốc đơn vị sẽ có những trao đổi, góp ý nhằm giúp cho việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, để đảm bảo sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân trên điạ bàn Thành phố ngày càng tốt hơn. Qua đó, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, quan tâm ưu tiên dùng hàng Việt Nam đạt chất lượng cao.
Tổ chức các Hội nghị chuyên đề an toàn thực phẩm như: “An toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay – công tác quản lý của các cơ quan chức năng”; “Thực trạng việc lạm dụng hóa chất trong thức ăn chăn nuôi và thực phẩm – Kiến nghị về công tác quản lý nhà nước giải pháp cho thực phẩm an toàn”; “An toàn thực phẩm - Thực trạng và giải pháp”;…. Qua Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp các giải pháp trong công tác quản lý an toàn thực phẩm; MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về sử dụng thực phẩm an toàn, phát hiện tố giác những cơ sở kinh doanh, sản xuất, hộ nông dân nuôi, trồng, sản xuất, chế biến không đảm bảo an toàn thực phẩm và đề xuất mô hình khả thi nhằm đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân được hưởng thụ nguồn thực phẩm an toàn, đạt chất lượng tốt.
Hưởng ứng  "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề ‘‘Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống, an toàn’’ và  ‘‘kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu’’. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phát động, kêu gọi và hướng dẫn các tổ chức thành viên, hệ thống Mặt trận Tổ quốc cấp quận, cấp xã và nhân dân hưởng ứng thực hiện.
Kết quả bước đầu giám sát an toàn thực phẩm
Để góp phần trong công tác bảo vệ, chăm sóc và không ngừng nâng cao sức khỏe người dân, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố đã phối hợp tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến và kinh doanh ăn uống; giám sát việc sản xuất kinh doanh thức ăn gia súc và quy trình thu mua sữa bò; giám sát việc thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý an toàn thực phẩm…
Qua giám sát đã phát hiện và có nhiều kiến nghị như: kiến nghị sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm chưa đồng bộ, còn thiếu: Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp quản lý nhà nước về ATTP giữa Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chưa có hướng dẫn mẫu biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm trong lĩnh vực quản lý liên quan từ 2 bộ trở lên. Thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương, y tế và nông nghiệp khác nhau về thành phần hồ sơ, danh mục thủ tục hành chính, thời gian giải quyết hồ sơ và phí. Điều này gây khó khăn trong công tác phổ biến, hướng dẫn cho người dân biết để thực hiện). Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP chưa quy định mức xử lý đối với hành vi vi phạm về tồn dư hóa chất (thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng Nitrat…) vượt quá giới hạn cho phép trong các sản phẩm đã qua chế biến có nguồn gốc thực vật và còn nhiều điểm không phù hợp như quy định về xử phạt vi phạm hành chính không có giấy chứng nhận tập huấn kiến thức ATTP, mà hiện nay đã được quy định bằng giấy xác nhận kiến thức ATTP.
Kiến nghị công tác quản lý an toàn thực phẩm như, công tác quản lý thức ăn đường phố ở tuyến quận, huyện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các quận trung tâm Thành phố; công tác khám sức khỏe cho người kinh doanh thức ăn đường phố đạt tỷ lệ còn thấp do đa số người kinh doanh là người dân lao động từ các tỉnh đến, thường xuyên thay đổi loại hình buôn bán hoặc chuyển địa điểm kinh doanh. Nhân sự làm công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm từ tuyến quận, huyện đến tuyến phường, xã, thị trấn còn hạn chế về kiến thức chuyên môn, chuyên ngành quản lý thủy hải sản, nông nghiệp, bảo vệ thức vật... (Phòng Y tế có 01 chuyên trách, 01 kiêm nhiệm ; Phòng Kinh tế có 02 kiêm nhiệm; mỗi UBND phường, xã, thị trấn có 01 kiêm nhiệm nhưng không có kiến thức về chuyên ngành thực phẩm) do vậy chưa đáp ứng được yêu cầu tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Kinh phí phục vụ cho chương trình lấy mẫu giám sát sản phẩm, thực phẩm bày bán, lưu thông trên thị trường còn hạn chế.
Giải pháp thực hiện trong thời gian tới
Để góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 8 giải pháp như sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân về ý thức an toàn thực phẩm; đồng thời, các cơ quan truyền thông thông tin nhanh và kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho nhân dân được biết và chủ động phòng ngừa đối với cơ sở sản xuất cũng như loại thực phẩm không đảm bảo an toàn. Các cơ quan truyền thông ban hành các sản phẩm truyền thông; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm để nâng cao ý thức trách nhiệm và tự giác chấp hành quy định về an toàn thực phẩm.
- Cần tập huấn để bổ sung kiến thức về pháp luật, những chủ trương chính sách và chuyên môn về an toàn thực phẩm cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và cán bộ đoàn thể chính trị - xã hội các cấp để thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, vận động, giám sát an toàn thực phẩm tại địa phương.
- Phát huy vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm ATTP. Các ngành, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP giữa chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, tập trung thực hiện tại một số địa bàn trọng điểm và địa phương phối hợp thống nhất với Mặt trận Tổ quốc.
- Các cấp chính quyền cần phải tập trung, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh, kiểm tra đột xuất về ATTP đối với ngành hàng được phân công, xử lý theo thẩm quyền. Lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của nhân dân, báo chí về vi phạm ATTP và xử lý nghiêm, kịp thời; có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.
- Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP và hình thành hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; kết nối người tiêu dùng với thực phẩm an toàn.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc nhập khẩu, sản xuất, sử dụng các chất, thuốc trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm; tập trung xử lý dứt điểm việc sử dụng chất cấm, kháng sinh trong sản xuất, chế biến thực phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn, vệ sinh trong ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, trường học.
-Tăng cường và giám sát tốt từ gốc, kiểm soát tại các nơi sản xuất, lưu thông nguồn thực phẩm trước khi đưa ra thị trường. Tái kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện và ngăn chặn thực phẩm không an toàn. Xử lý nghiêm và tăng cường biện pháp chế tài đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Phải triệt để và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu và phải kiên quyết xử lý những người thi hành công vụ mà thiếu trách nhiệm trong kiểm tra chất lượng hàng hóa sản phẩm, tạo cơ hội cho hàng hóa kém chất lượng vào trong nước. Đối với việc nhập lậu qua biên giới thực phẩm và hóa chất, chính phủ cần tăng cường biện pháp cứng rắn hơn nữa trong kiểm soát ngăn chặn với sự tham gia quyết liệt của các cơ quan chức năng, bộ đội biên phòng, công an ở các tỉnh dọc biên giới, cửa khẩu trọng điểm, cộng với các biện pháp chế tài xử phạt thật nặng hành vi vi phạm.
Thanh Trúc

 

Trực tuyến: 40
Tổng: 7962495

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này