14/07/2017

Sáng ngày 14-7, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP).  Theo  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, căn cứ Chương trình phối hợp số 90 giữa Chính phủ - Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN và tình hình thực tế tại Hải Phòng, ngày 21/12/2016 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng và UBND thành phố tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020. Đến nay, 15/15 quận, huyện và 118/223 xã, phường, thị trấn đã ký kế hoạch phối hợp; các sở, ngành, tổ chức thành viên, quận, huyện, xã, phường thị trấn, xây dựng kế hoạch triển khai năm 2017 ngay trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm.

Phát biểu của lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trương diễn ra tại thành phố Đà Nẵng

Để triển khai hiệu quả Chương trình này, thành phố chỉ đạo làm điểm tại 01 huyện (huyện Tiên Lãng)  và 01 xã (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải), kinh phí thành phố hỗ trợ cho huyện làm điểm là 100 triệu đồng, cho xã làm điểm 50 triệu đồng, và giao MTTQ thành phố giữ vai trò chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức hướng dẫn chỉ đạo. 

Tại 2 đơn vị làm điểm, các địa phương đã tập trung phối hợp làm tốt công tác tập huấn, tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ chủ chốt MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở và một số hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; vận động trên 50% số hộ và 100% số hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; triển khai xây dựng mô hình điểm “Tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại cộng đồng dân cư”; thành lập 07 đoàn kiểm tra liên ngành (MTTQ, Phòng y tế, Phòng nông nghiệp và Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện) kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lò giết mổ và bếp ăn tập thể. Chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ xây dựng mô hình điểm “Đội truyền thông thay đổi hành vi”, Hội Nông dân thí điểm giám sát việc sản xuất rau an toàn tại các vùng trồng rau chuyên canh; Tổ dân phố với mô hình “Sản xuất, kinh doanh vì sức khỏe cộng đồng”...

Nguyên nhân của việc mất an toàn thực phẩm là do quy hoạch khu vực canh tác, nuôi trồng thực phẩm an toàn còn hạn chế, đa số cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm là các cơ sở nhỏ lẻ; nguồn cây con giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và quy trình sản xuất chưa đồng độ, khó kiểm soát nguồn gốc; trang bị, dụng cụ sơ chế, bảo quản, kinh doanh sản phẩm còn thiếu, không bảo đảm các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm; ý thức người sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuy đã được cải thiện nhưng việc thực hành, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm còn rất hạn chế; hiện tượng “gian dối” về nguồn gốc sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh; việc “đối phó” và “coi thường” các quy định pháp luật vẫn còn tồn tại; tình trạng người tiêu dùng có thói quen “dễ dãi” khi lựa chọn, sử dụng thực phẩm vẫn còn khá phổ biến...

Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và khắc phục từ gốc việc vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên thống nhất phân công và ban hành Kế hoạch số 77/KH-MT, ngày 24/2/2017 về “Thực hiện Chương trình phối hợp số 90 về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017”, Kế hoạch số 85/ KH-MT, ngày 30/3/2017 về “Kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình vận động giám sát và bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số quận, huyện”. Bên cạnh đó, Ban Thường trực đã ban hành một số chỉ tiêu thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó có các chỉ tiêu cụ thể về an toàn thực phẩm để thực hiện tại các thôn, tổ dân phố. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn cho 2.250 cán bộ Mặt trận từ quận, huyện đến Trưởng Ban công tác Mặt trận về các văn bản quy định của pháp luật, về sản xuất thực phẩm an toàn tại 11/15 quận, huyện; tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho trên 600 cán bộ Mặt trận, cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ dân. Phối hợp với sở Y tế tổ chức 02 lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ Mặt trận và cán bộ y tế các quận, huyện.

Thực hiện Chương trình phối hợp nêu trên, năm 2017 Hội Liên hiệp phụ nữ chủ trì giám sát về an toàn thực phẩm, tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình thực hiện sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, gắn với  cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm” và “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng các mô hình “Trồng rau sạch ”, “Chăn nuôi sạch ”, “Quầy ăn hợp vệ sinh ”…. Chủ trì phối hợp với MTTQ thành phố tổ chức giám sát về an toàn thực phẩm tại 02 quận trung tâm, 02 chợ lớn và hàng chục cửa hàng dịch vụ ăn uống.

Hội Nông dân chủ trì giám sát về sản xuất kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, đã vận động nông dân ký cam kết và thực hiện sản xuất thực phẩm an toàn; chủ trì phối hợp với MTTQ thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại 04 huyện, 04 xã và một số hộ kinh doanh. Tổ chức dạy nghề chuyển giao kỹ thuật trồng rau hữu cơ và chăn nuôi lợn hữu cơ cho trên 600 học viên.

Liên minh hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố phối hợp tuyên truyền vận động nuôi, trồng thực phẩm an toàn; phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn cho trên 1.000 cán bộ và xã viên các hợp tác xã về sản xuất thực phẩm an toàn; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hội nghị, hội thảo, trên loa truyền thanh, truyền hình, báo in, cổng thông tin điện tử…tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các hợp tác xã trong thành phố và các tỉnh bạn; hướng dẫn 100% các hợp tác xã đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; hướng dẫn các hợp tác xã chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật hợp tác xã năm 2012. Hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới nhất là các mô hình về sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn như mô hình vườn ao chuồng, trồng rau hữu cơ, nuôi trồng theo quy trình VIETGAP…, Liên minh hợp tác xã thành phố đã hỗ trợ địa điểm (tại trụ sở cơ quan) để các đơn vị thành viên tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản, các sản phẩm nông sản sạch ở các địa phương.

Đặc biệt, trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố và lãnh đạo MTTQ thành phố đã tổ chức khảo sát tại 12 hợp tác xã kiểu mới hoạt động theo Luật hợp tác năm 2012 trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, nắm bắt tình hình và khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã, tham mưu tổ chức hoạt động đối thoại thường kỳ hằng tháng giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp (trong đó có các Hợp tác xã).

Việc triển khai chương trình vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại Hải Phòng bước đầu đã thu hút sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan, sự hưởng ứng của nhân dân góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an toàn thực phẩm, có tác động ngăn chặn, giảm thiểu các vi phạm về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm tại địa phương.

Tuy nhiên, việc triển khai còn gặp một số khó khăn như, hoạt động giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên hiệu quả chưa cao; kết quả xử lý các kiến nghị sau giám sát thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chưa rõ; nhân lực, phương tiện, điều kiện đảm bảo cho Mặt trận và các đoàn thể thực hiện chương trình giám sát ở cấp huyện, cấp xã, vì vậy số cuộc giám sát còn ít, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.

Để triển khai tốt chương trình, trong thời gian tới thành phố Hải Phòng đề xuất 3 giải pháp:

 (i) Đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, các bộ, ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác chỉ đạo hướng dẫn các cấp triển khai thực hiện, nhất là việc thống nhất cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm.

 (ii) Đề nghị Trung ương sớm có hướng dẫn đảm bảo nguồn lực và phương tiện trong quá trình kiểm tra, giám sát đối với cấp huyện, xã. Nghiên cứu đưa tiêu chí về an toàn thực phẩm là tiêu chí bắt buộc phải đạt tại các siêu thị, chợ văn minh.

(iii) Nhà nước cần có chính sách ưu tiên hỗ trợ đặc biệt để phát triển mô hình hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chế biến, tiêu thụ    thực phẩm an toàn (qua khảo sát tại một số đơn vị tại Hải Phòng cho thấy số các hợp tác xã sản xuất thực phẩm đã ít chủ yếu các HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, số sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm lại càng ít, quy mô nhỏ, chưa có điều kiện đầu tư kỹ thuật công nghệ cao, chưa xây dựng được thương hiệu, đầu ra cho sản phẩm phụ thuộc vào thị trường).

Thanh Truc

 

Trực tuyến: 46
Tổng: 7962741

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này