28/03/2023

 Sáng ngày 28/3, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm, chủ trì hội nghị triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội và hoạt động giám sát đại biểu dân cử năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến các tổ chức thành viên, Mặt trận các quận, huyện, phường, xã.

Theo đó, được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, trong năm 2023, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chủ trì tổ chức thực hiện 11 chuyên đề giám sát, cụ thể:

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giám sát 3 chuyên đề: (i) giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố; (ii) Giám sát trách nhiệm người đứng đầu Uỷ ban Nhân dân các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Hướng dẫn số 25-HD/TW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; (iii) Giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”.

Liên đoàn Lao động thành phố giám sát 2 chuyên đề: (i) Giám sát về bữa ăn giữa ca và cabin sữa cho người lao động; (ii) Giám sát thường xuyên về thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm.

Hội Nông dân thành phố giám sát 1 chuyên đề về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thành Đoàn Đà Nẵng giám sát 1 chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 -2030.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố giám sát 2 chuyên đề: (i) Giám sát công tác triển khai thực hiện các quy định về phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; (ii) Giám sát công tác tổ chức và hoạt động nhóm, lớp; công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại trẻ em đối với các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập dân lập và tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hội Cựu chiến binh thành phố giám sát 2 chuyên đề: (i) Giám sát việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn đối với UBND quận Ngũ Hành Sơn; (ii) Giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 6/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”.

Được biết, trong năm 2022, Mặt trận các cấp thành phố đã triển khai giám sát 133 chuyên đề (Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố: 12 chuyên đề; Mặt trận các quận huyện: 19 chuyên đề; Mặt trận các phường, xã: 102 chuyên đề) và 54 cuộc phản biện xã hội liên quan đến các dự án, chương trình, kế hoạch trên địa bàn thành phố, trong đó Mặt trận thành phố chủ trì tổ chức 2 cuộc phản biện xã hội (Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND, ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố, quy định mức thu phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn”), qua đó đã có 70 ý kiến phản biện, góp ý của các đại biểu được tổng hợp gửi đến cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan xem xét tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp nhằm tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân khi văn bản được ban hành.

Văn Sum

 

Trực tuyến: 26
Tổng: 12290902

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang