06/01/2023

 Ngày 05/01, tại Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu đã khái quát 7 nhóm kết quả công tác Mặt trận năm 2022 như sau:

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) tặng Cờ Thi đua xuất sắc toàn diện và xuất sắc cho các đơn vị

(1) Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được triển khai kịp thời, chú trọng tuyên truyền các văn bản hướng dẫn của Mặt trận Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện liên thông giữa tuyên truyền, vận động Nhân dân với lắng nghe, nắm bắt ý kiến tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tiến hành phản ánh, giám sát kịp thời. Công tác đoàn kết các tôn giáo, dân tộc tiếp tục được quan tâm. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục được các khu dân cư tổ chức với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

(2) Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhất là trong công tác bảo vệ môi trường, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác vận động giúp đỡ người nghèo, cứu trợ, phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tính lan tỏa cao và có tác động tích cực trong toàn xã hội.

(3) Công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Công tác giám sát chuyên đề và tổ chức các hội nghị phản biện xã hội được mở rộng đến phường, xã và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Mặt trận các cấp. Đã lồng ghép phối hợp và linh hoạt về hình thức giám sát, thực hiện nhiều đoàn giám sát về các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, góp phần đưa công tác giám sát của Mặt trận đi vào thực chất, phù hợp với yêu cầu của cuộc sống. Các kiến nghị qua giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được cấp ủy, chính quyền lắng nghe, quan tâm trả lời và chỉ đạo giải quyết.

(4) Công tác đối ngoại Nhân dân được Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện với các hoạt động như thăm, chúc mừng, chào xã giao; tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị. . .

(5) Công tác phối hợp với các cơ quan Nhà nước ngày càng chặt chẽ, thực chất. Trong phần lớn các quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân, an sinh xã hội, các hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, các sở, ngành đều mời đại diện Mặt trận tham dự và đóng góp ý kiến. Công tác phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên khác trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ.

 (6) Công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận được triển khai nghiêm túc, bảo đảm quy định. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức được triển khai thường xuyên. Công tác biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến được quan tâm, đặc biệt đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận.

(7) Việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai có hiệu quả, nhất là trong việc gửi nhận văn bản, qua đó đã giúp cho việc triển khai các nhiệm vụ của Mặt trận nhanh chóng, kịp thời và khoa học hơn. Đã khai thác hiệu quả hệ thống các kênh thông tin, truyền thông của Mặt trận, Trang Thông tin điện tử và Trang cộng đồng (Fanpage) của MTTQ Việt Nam thành phố.

BBT

 

Trực tuyến: 26
Tổng: 12190640

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang