19/12/2022

 Cùng với phát huy dân chủ và  đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nổi bật là thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Qua đó,  tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để thành phố phát triển kinh tế - xã hội.

Mặt trận thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 4, bên phải sang) tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: N.Quang
Mặt trận thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. TRONG ẢNH: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (thứ 4, bên phải sang) tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: N.QUANG

Thực hiện tốt công tác giám sát

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cho biết, năm 2022, Mặt trận các cấp luôn đồng hành, phối hợp và hỗ trợ chính quyền thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, tham gia cùng các cấp, ngành xây dựng nhiều chính sách, kế hoạch bảo đảm thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Trong năm, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố hoàn thành 12 chuyên đề giám sát đã được Thường trực Thành ủy phê duyệt; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thành lập đoàn giám sát đối với 2 chuyên đề và giám sát bằng văn bản đối với 3 chuyên đề; tham gia phối hợp 12 đoàn giám sát của ban, ngành thành phố.

Mặt trận quận, huyện triển khai 121 chuyên đề giám sát. Nổi bật, Mặt trận thành phố thực hiện giám sát hoạt động của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố năm 2022; giám sát việc thực hiện tiếp công dân và kết quả xử lý đơn thư của Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn;giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Liên đoàn Lao động thành phố giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm của người lao động theo quy định của pháp luật, việc triển khai và tổ chức thực hiện các gói hỗ trợ của tổ chức công đoàn đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do Covid-19 năm 2021. Hội Nông dân thành phố giám sát Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được quy định tại Nghị quyết 68-NQ/CP của Chính phủ. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố giám sát công tác phòng,chống bạo lực trên cơ sở giới trong nhà trường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Võ Thành Trung cho biết, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các phường chủ trì triển khai 37 cuộc giám sát, trong đó cấp quận chủ trì giám sát 3 chuyên đề, các phường giám sát 34 chuyên đề. Nổi bật là giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân;việc giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân, cán bộ, công chức, đảng viên trên địa bàn phường trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu và các phường  triển khai 13 chuyên đề giám sát về công tác cải cách hành chính, giải tỏa đền bù, tái định cư; chính sách hỗ trợ nhân dân, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19. Song song đó, Mặt trận phối hợp Ban Thanh tra nhân dân quận thường xuyên giám sát các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho công dân; cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan Nhà nước; hoạt động của đại biểu dân cử tại địa bàn các phường theo Đề án giám sát đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026 do Mặt trận thành phố triển khai.

Ông Ngô Xuân Thắng cho biết, năm 2022, Mặt trận thành phố triển khai giám sát 7 tổ đại biểu HĐND thành phố trong thực thi trách nhiệm với địa bàn phụ trách. “Qua giám sát, Mặt trận thành phố nhận thấy hầu hết đại biểu thuộc các Tổ đại biểu HĐND thành phố về cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Sau giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gửi 8 kiến nghị đến Thường trực HĐND thành phố, các tổ đại biểu và đến nay đã được xem xét, phản hồi”, ông Thắng thông tin.

Phản biện góp phần hoàn chỉnh các chính sách

Song song hoạt động giám sát, công tác phản biện được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện tốt. Năm 2022, Mặt trận các cấp tổ chức 54 cuộc phản biện xã hội liên quan đến các dự án, chương trình, kế hoạch trên địa bàn thành phố. Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia đóng góp ý kiến vào 78 dự thảo văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của chính quyền, sở, ngành thành phố;chủ trì 116 cuộc họp tiếp xúc cử tri, tổng hợp 766 ý kiến kiến nghị của cử tri. Qua giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhận thấy Trung ương và UBND thành phố đã trả lời 705 ý kiến của cử tri, 61 ý kiến đang tiếp tục xem xét giải quyết.

Theo ông Võ Thành Trung, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Hải Châu tham gia 41 ý kiến vào 3 dự thảo luật: Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); tham gia 20 ý kiến vào 7 dự thảo văn bản của thành phố, quận. Ngoài ra, Mặt trận các phường góp ý 17 dự thảo các văn bản do địa phương ban hành, góp phần đưa tiếng nói của các tầng lớp nhân dân của hội viên, đoàn viên đến với Đảng, chính quyền các cấp, từ đó tăng cường sự đồng thuận của nhân dân, đưa chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu Phạm Thị Hồng Hạnh cho biết, nhằm cụ thể hóa việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Mặt trận quận lồng ghép vào các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, hội nghị chuyên đề để tuyên truyền, vận động và cụ thể hóa thông qua xây dựng mô hình cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời tham gia góp ý cùng với chính quyền địa phương các kế hoạch triển khai về kinh tế, văn hóa-xã hội, trật tự đô thị..., góp ý các kế hoạch hoạt động của UBND quận.

Theo bà Hạnh, trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai cấp quận Liên Chiểu tổ chức 8 cuộc phản biện xã hội. Các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến phản biện về các giải pháp, mục tiêu của các lĩnh vực trong dự thảo kế hoạch. Đồng thời đưa ra một số ý kiến mang tính định hướng về các giải pháp như: cần bổ sung các chính sách, chương trình mang tính chất phòng ngừa rủi ro, đi sâu vào công tác giảm nghèo, cụ thể hóa và bám sát tình hình thực trạng các cơ sở khám chữa bệnh, trạm y tế, kịp thời biểu dương gương điển hình trong dạy và học, góp phần quan trọng để chính quyền địa phương lắng nghe, tiếp thu, đề xuất kịp thời điều chỉnh, đầu tư hợp lý.

Chuyên trang Mặt trận - Báo Đà Nẵng

 

Trực tuyến: 43
Tổng: 12291439

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang