14/12/2022

 Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 2838-QĐ/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị” (Chỉ thị 11-CT/TU và Quyết định 2838-QĐ/TU), hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thành phố ngày càng rõ nét, hiệu quả hơn.

Mặt trận thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố

 Năm 2022, trong bối cảnh thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND cấp quận, phường, Mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã tăng cường, phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo, từng cán bộ, công chức Mặt trận, đoàn thể nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham mưu, lựa chọn các chuyên đề giám sát, phản biện xã hội thiết thực, hiệu quả, có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên, nhân dân và các vấn đề mà dư luận quan tâm.

Mặt trận thành phố đã tổ chức giám sát 05 chuyên đề về hoạt động của đại biểu dân cử; giám sát cán bộ - đảng viên; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; giám sát việc thực hiện đối thoại định kỳ với Nhân dân, việc thực hiện tiếp công dân và kết quả xử lý đơn thư của Chủ tịch UBND các cấp. Qua các chuyên đề giám sát, Mặt trận thành phố đã tổng hợp 12 kiến nghị, đề xuất đến Trung ương, Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố và các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết.

Liên đoàn Lao động thành phố đã giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm của CN-VCLĐ theo quy định của pháp luật; giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các gói hỗ trợ của tổ chức công đoàn đối với cán bộ, đoàn viên, CN-VCLĐ gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Hội Nông dân thành phố giám sát Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Thành Đoàn giám sát việc hỗ trợ các cơ chế, chính sách cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và giải quyết việc làm. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; giám sát công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong nhà trường. Hội Cựu chiến binh thành phố giám sát việc thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 và Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ đối với UBND quận Hải Châu, UBND huyện Hòa Vang.

Trong công tác phản biện xã hội, Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức 54 cuộc phản biện xã hội liên quan đến các dự án, chương trình, kế hoạch trên địa bàn thành phố, qua đó đã tổng hợp 217 ý kiến, kiến nghị, đề xuất gửi đến UBND các cấp, các cơ quan liên quan xem xét, điều chỉnh cho phù hợp trước khi ban hành. Tiêu biểu như như Mặt trận thành phố phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND, ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố, quy định mức thu phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Mặt trận quận Hải Châu phản biện xã hội dự thảo Đề án Xây dựng quận trung tâm theo hướng văn minh-xanh-bền vững giai đoạn 2020-2025; Mặt trận quận Thanh Khê phản biện xã hội dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Quận ủy về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển văn hóa trên địa bàn quận đến năm 2030; Mặt trận huyện Hòa Vang phản biện xã hội Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Mặt trận quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà, quận Cẩm Lệ phản biện xã hội đối với các dự thảo kế hoạch liên quan đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng luôn được quan tâm, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tham gia đóng góp ý kiến vào 78 dự thảo Luật, văn bản quy phạm pháp luật từ trung ương đến thành phố trên các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân và những vấn đề như: chính quyền đô thị, đất đai, môi trường, giáo dục, chính sách xã hội, nông nghiệp, tài chính, giao thông vận tải, quy hoạch, công thương; các dự thảo Luật và một số quy định sửa đổi, bổ sung về giá, phí, lệ phí...

Với những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đạt được qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU và Quyết định 2838-QĐ/TU, giúp cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm. Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố nhận được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố; qua đó, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Văn Sum

 

Trực tuyến: 49
Tổng: 12291489

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang