10/12/2022

 Ngày 09/12, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Cụm năm 2022. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2022 Ngô Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ban biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Ngô Xuân Thắng:

- Kính thưa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen trưởng Trung ương, phụ trách Cụm thi đua.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đồng chí của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,

- Kính thưa các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố trong Cụm thi đua và thành viên các Đoàn đại biểu,

- Kính thưa đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan thành phố Đà Nẵng,

- Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa hội nghị,

Hôm nay, trong những ngày cuối năm 2022, thành phố Đà Nẵng rất vinh dự và vui mừng được đón tiếp đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen trưởng Trung ương, phụ trách Cụm thi đua; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch và lãnh đạo các Ban chuyên môn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và các đại biểu về dự Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 do thành phố Đà Nẵng làm Cụm trưởng. Đây là hoạt động quan trọng của Cụm thi đua trong việc nhìn nhận, đánh giá các mặt công tác Mặt trận trong năm qua, đề ra chương trình phối hợp hành động năm 2023 theo Chương trình hành động chung của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời cũng là dịp giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác giữa các thành phố trong Cụm Thi đua.

Kính báo cáo đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và quý vị đại biểu, do thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua 5 thành phố của chúng ta trùng với Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nên các đồng chí Thường trực Thành ủy báo cáo xin phép vắng tại Hội nghị này, kính mong đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí đại biểu của Hội nghị chia sẻ, thông cảm.

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố, cùng các đồng chí đại biểu đã dành thời gian về tham dự hội nghị.

Kính thưa các đồng chí,

Năm 2022, trong bối cảnh Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể và Nhân dân 5 thành phố nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, giải pháp của Trung ương, thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Ủy ban MTTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, gần dân và sát dân, qua đó thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động, công tác Mặt trận cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức. Mặc dù dịch COVID-19 ở nước ta cơ bản được kiểm soát nhưng hậu quả từ đại dịch tiếp tục kéo dài, những bất ổn về kinh tế - chính trị trên thế giới, tình hình thiên tai, bão lũ, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu… đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tác động tiêu cực đến đời sống vật chất, tinh thần, tâm lý của Nhân dân.

Trước tình hình đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của từng thành phố đã bám sát chương trình hành động, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ các Thành uỷ; đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị bằng các giải pháp linh hoạt, cụ thể, nỗ lực ở mức độ cao nhất, phù hợp với với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn và an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo; các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cũng được các thành phố chú trọng, ưu tiên thực hiện nhằm chia sẻ, giải quyết một phần khó khăn của Nhân dân; đề ra các giải pháp thiết thực góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận năm 2022 của 5 thành phố, cũng phát sinh những khó khăn, hạn chế cần được tiếp tục xem xét, thảo luận, bàn bạc, xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục, đó là:

- Việc triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” còn hạn chế, chưa xây dựng được nhiều mô hình mới trong thực hiện phong trào.

- Công tác vận động ủng hộ các nguồn Quỹ, nguồn vận động của các thành phố gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp phải nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh sau tổn thất nặng nề từ dịch COVID-19, thậm chí nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản do suy thoái kinh tế thế giới.

- Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là ở cấp cơ sở chưa cao; chưa phát huy, thực hiện tốt vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giám sát cán bộ đảng viên và công tác cán bộ theo Thông tri số 10 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí,

Trong chương trình hoạt động của Hội nghị tổng kết Cụm, ngày hôm qua 8/12, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố trong Cụm thi đua đã đến dự lễ trao hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Hứa Chấn Rân tại phường Thanh Khê Tây, đại diện cho 8 hộ được nhận hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết của các địa phương trong Cụm Thi đua. Đây là hoạt động thường niên, đầy nghĩa tình và sự san xẻ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các thành phố bạn đã dành cho Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Kính thưa các đồng chí,

Hội nghị hôm nay có nhiệm vụ thảo luận, thống nhất dự thảo báo cáo chung về kết quả thực hiện năm 2022, việc chấm thi đua, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu; tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2023. Với trách nhiệm của Cụm trưởng Cụm thi đua, trân trọng đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, có nhiều ý kiến đóng góp để chương trình hội nghị đạt kết quả cao nhất.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Kính chúc đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí đại biểu và toàn thể hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Trực tuyến: 33
Tổng: 12180110

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang