10/12/2022

 Ngày 09/12, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Cụm năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc các thành phố trực thuộc Trung ương và đại biểu đơn vị thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Cờ cho đơn vị Hải Phòng - Cụm trưởng

Cụm thi đua năm 2023

Nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, đơn vị Cụm trưởng báo cáo tại hội nghị, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được Mặt trận 5 thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương thực hiện tốt; đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử, các trang fanpage trên nền tảng facebook, nhóm zalo.. qua đó đã kịp thời truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nội dung tuyên truyền của Mặt trận các cấp đến với các tầng lớp Nhân dân.

Tại thành phố Đà Nẵng, đã ứng dựng công nghệ thông tin, sử dụng mã Qr Code, kết nối tạo thành chuỗi liên kết để biên soạn phát hành 1.500 cuốn “Sổ tay Hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp” phục vụ cho công tác truy cập thông tin nhanh chóng, hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mô hình “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh thông qua chương trình Điều giản dị”; ứng dụng chuyển đổi số xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh 4.0”. Thành phố Cần Thơ duy trì chuyên trang Đại đoàn kết và chuyên trang “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; website của Mặt trận Cần Thơ (trang tiếng Việt và trang tiếng Anh) hoạt động hiệu quả.

Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả

Thành phố Đà Nẵng đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được số tiền trên 30 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ xây mới 81 nhà, sửa chữa 294 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phương tiện sinh kế, học bổng sinh viên, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, quà Tết cho người nghèo... với tổng số tiền gần 26 tỷ đồng. Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ trao quà cho các gia đình bị thiệt hại, khắc phục hậu quả do Bão số 4 và Bão số 5 gây ra với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Thành phố Hà Nội tổ chức thành công Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022 với tổng số tiền 30,388 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ xây dựng 222 nhà đại đoàn kết và hỗ trợ 3.445 suất quà cho các đối tượng; chuyển 50 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa đa năng tại quần đảo Trường Sa. Tại thành phố Cần Thơ đã vận động trao 102.772 phần quà Tết, 200 tấn gạo, 28 sổ tiết kiệm, tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2022 Ngô Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng chất lượng, hiệu quả

Trong năm, Mặt trận các cấp Đà Nẵng đã tổ chức 133 cuộc giám sát chuyên đề; 54 hội nghị phản biện xã hội (tăng 15 hội nghị so với năm 2021), trong đó riêng cấp phường, xã đã tổ chức 44 hội nghị phản biện.Tổ chức tốt Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Bắc Nam và Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông thành phố Đà Nẵng. Mặt trận Hà Nội tổ chức phản biện xã hội đối với 08 Dự thảo Nghị quyết, 01 Chương trình quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh đổi mới phương thức giám sát bằng hình thức tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với các đơn vị giám sát; đổi mới nội dung trong công tác khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn. Các Ban Thanh tra nhân dân thành phố Hải Phòng tiến hành 686 cuộc giám sát, xác minh xử lý 178 vụ việc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 385 công trình, kiến nghị xử lý 62 vụ việc, có 46 vụ việc được giải quyết. Tại thành phố Cần Thơ, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được chú trọng, đã hòa giải trên 753 vụ, hòa giải thành gần 642 vụ, đạt tỉ lệ hòa giải thành đạt 85,2%.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và thống nhất cao với những kết quả nổi bật của Mặt trận 5 thành phố trực thuộc Trung ương mà báo cáo đã thể hiện. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin thêm một số hoạt động lớn của Mặt trận Trung ương năm 2022, đó là đã phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, trong đó, hệ số phụ cấp chức vụ đối với các chức danh Chủ tịch Mặt trận Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh, Phó Chủ tịch Mặt trận huyện đều được nâng lên một bước; qua đó khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận. Tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Bộ Chính trị ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Công tác giám sát, phản biện xã hội từ Trung ương đến địa phương có nhiều điểm mới. Tổ chức phản biện xã hội quy mô toàn quốc nhiều văn bản quan trọng như: dự thảo Luật đất đai, dự thảo Luật Dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh tra, dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Cụm thi đua tập trung chăm lo cho người nghèo dịp Tết Quý Mão năm 2023 theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư; thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp; đổi mới nội dung, chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Trung ương phát động gắn với triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt các văn bản liên quan đến vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị đến cán bộ Mặt trận các cấp.

Dịp này, hội nghị đã thống nhất và suy tôn đơn vị thành phố Hải Phòng là Cụm trưởng, thành phố Cần Thơ là Cụm phó Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liễu phát biểu tham luận tại hội nghị

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Tăng Hoàng Hôn Thắm báo cáo tại hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Văn Sum

 

Trực tuyến: 50
Tổng: 12179977

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang