21/09/2022

 Thực hiện chương trình công tác năm 2022, từ ngày 16-29/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 cho gần 1.400 cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban Thanh tra nhân dân các phường, xã, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư; cán bộ Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các quận, huyện.

Theo Kế hoạch, Mặt trận thành phố tổ chức 08 lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận các cấp 7 quận, huyện (riêng quận Hải Châu tổ chức 2 lớp). Nội dung tập huấn gồm 4 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Xây dựng lực lượng cốt cán phong trào làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc các cấp; Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; Nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một bộ phận hợp thành của hệ thống chính trị và Mặt trận phải thực hiện các mục tiêu chính trị của cả đất nước. Đại hội toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019-2024 là: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng báo cáo chuyên đề tại buổi tập huấn

Xác định vai trò của công tác Mặt trận ở cơ sở là nòng cốt trong các phong trào, Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu, những năm qua, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền được tăng cường; quyền và nghĩa vụ của công dân được thực hiện tốt hơn; vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản ở Tổ dân phố/thôn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố luôn xác định công tác Mặt trận trong nhân dân lấy vận động, giáo dục, thuyết phục là chính, lấy lòng chân thành để ứng xử thay vì mệnh lệnh hành chính; lấy niềm tin yêu, giúp đỡ để cảm hoá và tranh thủ đoàn kết, để thực hiện đúng nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”. Phương châm, phương pháp của Mặt trận là “Chân thành, tích cực, kiên trì, thận trọng, chắc chắn”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu báo cáo chuyên đề tại buổi tập huấn

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận các cấp thành phố thời gian qua là hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào nề nếp, có chiều sâu, kiến nghị qua giám sát, phản biện ngày càng có chất lượng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm kể từ khi Quyết định 217-QĐ/TW được ban hành, Mặt trận các cấp thành phố đã chủ trì tổ chức 950 đoàn giám sát với 315 chuyên đề và tham gia 1655 cuộc giám sát với các cơ quan về các nội dung có liên quan, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thành lập 32 đoàn giám sát, giám sát 32 chuyên đề; tổ chức 99 hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, tham gia phản biện bằng văn bản 853 nội dung, 62 cuộc đối thoại trực tiếp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với cơ quan, tổ chức có dự thảo văn bản được phản biện, trong đó Mặt trận thành phố đã chủ trì 12 hội nghị phản biện.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm báo cáo chuyên đề tại buổi tập huấn

Bên cạnh đó, Trưởng ban Phong trào – Tôn giáo – Dân tộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh An đã hướng dẫn tổ chức thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm cập nhật những kiến thức, nội dung mới về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác Mặt trận trong thời gian đến như tập trung hướng về cơ sở, khu dân cư; phát huy vai trò lực lượng cốt cán phong trào trong công tác vận động quần chúng; nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì; đẩy mạnh hoạt động giám sát chuyên đề, lựa chọn nội dung phản biện xã hội đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nâng cao năng lực giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng…nhằm hướng đến mục tiêu chung là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội.

Văn Sum

 

Trực tuyến: 45
Tổng: 12063474

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang