13/04/2022

 Sáng ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 64 điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của gần 4.000 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan liên và Mặt trận các cấp trong cả nước. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng

Dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở gồm 06 chương, 49 điều gồm các nội dung cơ bản như: những quy định chung (từ điều 1 đến điều 9), thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (từ điều 10 đến điều 29), thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị (từ điều 30 đến điều 36), Thanh tra nhân dân (từ điều 37 đến điều 40), trách nhiệm thực hiện và quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở (từ điều 41 đến điều 47) và điều khoản thi hành (từ điều 48 đến điều 49).

Hội nghị đã được nghe 15 ý kiến tham gia phát biểu sôi nổi, thẳng thắn của các chuyên gia, nhà khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành, đa số các ý kiến đồng ý với việc ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn yêu cầu đặt ra hiện nay, là thật sự cần thiết nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ đã được Hiến pháp năm 2013 quy định; đồng thời, giải quyết những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tuy nhiên, đi vào chi tiết nội dung dự thảo, một số đại biểu cho rằng cần phải nghiên cứu, làm rõ hơn những vấn đề về lý luận đối với dân chủ ở cơ sở; dự thảo Luật chưa đưa ra cơ chế bảo đảm MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ, do đó cần bổ sung các quy định xác định rõ vai trò trách nhiệm của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức, bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự thảo Luật phải đặc biệt chú trọng vào người dân ở xã (địa bàn nông thôn, chiếm tỉ lệ lớn trong cộng đồng dân cư). Đối với vai trò của Ban thanh tra nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, theo một số đại biểu, dự thảo Luật chưa thể được đầy đủ quyền, trách nhiệm cũng như phương thức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh: qua các ý kiến phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu dự hội nghị, đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu toàn diện hơn, đầy đủ hơn đối với những vấn đề lý luận về dân chủ để có sự thống nhất trong toàn bộ dự thảo; về phạm vi đối tượng điều chỉnh chưa cụ thể, cần làm rõ hơn nữa cơ chế pháp lý đối với từng đối tượng. Dự thảo cần làm rõ hơn nữa về cơ chế phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc làm nòng cốt phát huy dân chủ ở cơ sở, nhất là làm rõ hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm thể chế hóa chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng chưa quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra nhân dân, vì vậy dự thảo cần cụ thể hơn về hoạt động, tổ chức thanh tra nhân dân; cần có những quy định cụ thể đưa vào trong dự thảo nhưng phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

 Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cũng cho rằng dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là nhằm cụ thể hóa các văn bản của Đảng, mà cụ thể là văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đây cũng là yêu cầu khách quan, nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, do đó đề nghị Ban soạn thảo cần chủ động nghiên cứu xem xét, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát kỹ các nội dung để dự thảo đảm bảo nội dung, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phù hợp với Hiến pháp và pháp luật liên quan. Các ý kiến tại hội nghị và các tham luận của các đại biểu sẽ được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu đầy đủ, tổng hợp gửi Ban soạn thảo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trước khi trình Quốc hội xem xét cho ý kiến.

Văn Sum

 

Trực tuyến: 0
Tổng: 11737011

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này