Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc. Chiến dịch Hồ Chí Minh, trận kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là trang sử vàng của cả dân tộc, là một mốc vinh quang chói lọi trong quá trình đi lên của lịch sử dân tộc.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc. Chiến dịch Hồ Chí Minh, trận kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là trang sử vàng của cả dân tộc, là một mốc vinh quang chói lọi trong quá trình đi lên của lịch sử dân tộc.
 
Sau 2 năm, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) trở lại với diện mạo hoàn toàn mới, kỳ vọng mang đến nhiều điều mới lạ, độc đáo. Là địa phương trọng điểm, thu hút đông du khách đến lưu trú trong mùa cao điểm, quận Sơn Trà đang rốt ráo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm hướng đến DIFF 2017.
 
Số lượt truy cập :
2183726
Login